Hướng dẫn sử dụng video:

Dung lượng video lớn nên khó tải về điện thoại được

Để sử dụng video: Bạn chỉ cần coppy link và dán lên bài viết trên facebook

 

Video Nhà sản xất Welcos

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=N1Zg9OL97ig&t=2s

Video Ngô Lan Anh - Hoa hậu biển 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=KU9EfPILX88

 

Video Thu Thủy_ Người mẫu ảnh 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6-vi21LMxwE

 

Video Tăng Ngân Hà - Tóc Bết 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ow9-bv4QrOI

 

Video Thanh Thủy_ Lựa chọn sản phẩm cho cả gia đình 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=U3alDVl-mr4

Video Hoài Chu _ Tóc rụng 

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=l82KkS2SGUs

 

Video MC Quỳnh Hoa  Kiểm chứng dầu gội an toàn 

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=BbKk0mbPkr0&t=6s

 

Video Quỳnh hoa_ Cảm nhận sau khi sử dụng sản phẩm 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=SnJtu4U2sl8&t=5s

 

Video MC Chị Trâm _ cảm nhận sau khi sử dụng sản phẩm 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PhcUCCrz4LI&t=3s

 

Video salon Anh Đào

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=MXA9J6P3TSc&t=1s

 

Video hướng dẫn sử dụng sản phẩm 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=p-_CYY9DFbc

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: