Điều khoản chấp nhận kết quả

Hoa hồng được ghi nhận với các đơn hàng thành công: Hoàn thành đặt hàng online và thanh toán đơn hàng thành công.

Đơn hàng thành công không bao gồm các đơn hàng bị ngân hàng/ đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến của bên B nghi ngờ giao dịch gian lận, giả mạo.

Điều khoản từ chối kết quả

Đơn hàng bị hủy/ Khách hàng không thanh toán, Đơn hàng khách trả hàng, hoàn tiền

Cơ chế lưu Cookie

Cookie lưu trong 30 ngày. Khi khách hàng được đối tác dẫn đến trang cửa hàng của đối tác nhưng khách hàng chưa mua hàng. Trong vòng 30 ngày khách hàng truy cập trực tiếp vào Website của Motherland và mua hàng thành công thì hoa hồng vẫn được tính cho đối tác

Luật Click cuối

Nếu một khách hàng truy cập vào hai của hàng của nhiều đối tác khác nhau thì hoa hồng sẽ được tính cho đối tác mà khách hàng click cuối cùng

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: